Bosplantsoen

Bosplantsoen

Bosplantsoen zijn bomen en heesters die van nature in Nederland en België voorkomen, of al zo lang hier groeien dat ze als inheems worden gezien. Bosplantsoen planten worden gebruikt voor het aanleggen van windsingels, bossen en wat wildere hagen. Omdat het sortiment inheems is, zijn deze planten uitstekend voor het bevorderen van de biodiversiteit.

Lees verder..
per pagina

Bosplantsoen

Bosplantsoen zijn bomen en heesters die van nature in Nederland en België voorkomen, of al zo lang hier groeien dat ze als inheems worden gezien. Bosplantsoen planten worden gebruikt voor het aanleggen van windsingels, bossen en wat wildere hagen. Omdat het sortiment inheems is, zijn deze planten uitstekend voor het bevorderen van de biodiversiteit.

Aangezien veel bosplantsoen als blote wortel planten leverbaar is, is het vaak het beste om deze planten in de winterrust te planten, tussen november en april. De planten zijn dan in rust en beginnen in het voorjaar pas weer opnieuw blad te maken en te groeien. Eventuele bladeren die aan de struik zitten zijn bij levering dan ook vaak verdord. Een aantal soorten is ook leverbaar in pot of met kluit, maar met blote wortels blijft de voordeligste optie, vooral wanneer er een groot oppervlak of een lange haag aangeplant dient te worden.

Bosplantsoen bomen

Het Nederlandse bosplantsoen bevat een groot aantal soorten, waaronder ook veel bomen. Een boomvormer vormt van nature één stam en wordt ook vrij hoog. Ongesnoeid vormen deze soorten een bos of windsingel. Een aantal soorten is door te snoeien erg geschikt voor het maken van een haag. Dit geldt bijvoorbeeld voor de beuk en de haagbeuk.

Voor het aanplanten van bossen en windsingels zijn soorten als de zomereik, de es, de berk en de zwarte els.

Bosplantsoen heesters

Heesters zijn erg geschikt voor het maken van wat wildere hagen, of voor het beplanten van grotere vlakken. Heesters zijn struikvormen die van nature meerdere stammen vanaf de grond maken. Sommige heesters zoals de krent kunnen tot 5 meter hoog worden.

Andere struikvormende heestersoorten zijn o.a. de hazelnoot, de kardinaalsmuts, de vogelkers, de boerenjasmijn, de sleedoorn, de meidoorn, de veldesdoorn en wilde rozen soorten.

Bosplantsoen hagen

Een aantal soorten bosplantsoen is uitstekend geschikt voor het maken van hagen. Sommige soorten kunnen strak geknipt worden en een erg dichte haag vormen, terwijl andere soorten juist meer geschikt zijn voor het maken van een wilde, losse haag.

Een strakke haag is goed te planten met de beuk, haagbeuk, veldesdoorn, liguster en meidoorn. Deze hagen zijn prima geschikt voor kleinere tuinen, of tuinen met veel rechte lijnen.

Een lossere haag is goed te maken met wilde rozen, kornoelje, sleedoorn, boerenjasmijn en de krent. Lossere hagen zijn wat wilder en erg geschikt voor plekken waar veel plek beschikbaar is en een wat lossere, meer natuurlijke uitstraling juist erg mooi is.