Beuken plantafstand

Een beukenhaag planten is niet moeilijk. Beukenhagen zijn erg mooie haagplanten, die gemakkelijk te verzorgen, winterhard en erg decoratief zijn. Ook het aanplanten van een beukenhaag is erg gemakkelijk. Beukenhagen worden vaak als privacy haag gebruikt, maar ook om een afscheiding te creëren of om een grote tuin op te delen in meerdere kleine tuinen met verschillende thema’s. In alle gevallen is het belangrijk om erop te letten dat een goede plantafstand wordt aangehouden. Dat wil zeggen de afstand tussen de planten in de haag. Dit is belangrijk voor het verkrijgen van een gezonde, volle haag en om ervoor te zorgen dat alle planten genoeg ruimte krijgen om te groeien. Een juiste plantafstand zorgt ervoor dat alle planten genoeg licht en voedingsstoffen kunnen krijgen.

Buche Pflanzabstand

Wat is de plantafstand voor beukenhagen?

Het is altijd moeilijk om een algemene plantafstand voor beuken te geven. De plantafstand van beuken hangt namelijk van twee factoren af. Ten eerste hoe groot de planten bij aankoop zijn die u wilt kopen, en ten tweede hoe groot de haag moet worden en hoe snel deze mooi vol en dicht moet groeien. Een erg hoge beukenhaag heeft een plantafstand nodig van ten minste 50 cm. tussen iedere plant. Wie sneller een dichte haag wil, kan per meter meer struiken planten. Normaal gesproken worden voor beuken hagen drie tot zes planten per strekkende meter gebruikt. Grote planten zijn breder dan kleine planten. Hiervan heb je er dus minder per strekkende meter nodig. De hoeveelheid benodigde planten hangt ook af van het type plant: Blote wortel planten zijn vaak smaller dan planten in pot of met kluit. Hiervan gebruik je er vaak meer per strekkende meter. Hoeveel planten je precies nodig hebt is bij al onze beukenhaag planten aangegeven. Zie hiervoor de productpagina. Wilt u een extra dichte haag planten? Dan is het mogelijk om de beuken zigzag in te planten. De haag wordt zo breder en dichter. Wanneer de haag volgroeid is zie je bijna niet meer dat de haagplanten in een zigzag rij aangeplant zijn. Zigzag planten geeft de haag een luxe uitstraling. Bovendien is het niet zo erg als er ooit een plant doodgaat, omdat de andere planten het ontstane gat gemakkelijk kunnen opvullen.

Plantafstand van de beukenhaag tot de buren

Met plantafstand bedoelen we meestal de afstand van een plant tot de volgende plant in de rij planten die de haag vormt. Soms wordt plantafstand ook gebruikt om de afstand van de planten tot bijvoorbeeld de buren aan te geven. De minimale afstand van een haag tot aan de perceel grens is per gemeente verschillend. In veel gemeenten is ook een maximale hoogte van de haag van toepassing. Deze kan ook nog verschillen tussen de achtertuin en de voortuin. Informeer bij twijfel altijd even bij de gemeente.

Beuken kopen bij Garmundo

Bij Garmundo kun je verschhillende beuken kopen.